Metsäverkko

SV Sections

Dataskydd i Metsäverkko och Metsäverkko-mobil


Vi har förbundit oss vid högklassigt persondataskydd

Metsä Group har förbundit sig vid att följa lagen och god personuppgiftshanteringssed vid hantering av ägarnas, kundernas, leverantörernas, arbetarnas, arbetssökandenas och andra intressentgruppers personuppgifter. Vi kräver det samma av våra samarbetsparter.

Metsä Group anser att din intimitet är viktig. I våra tjänster Metsäverkko och Metsäverkko-mobil tillämpar vi Metsä Groups dataskyddsprinciper och -praxis och vi har beaktat faktorer som berör ditt dataskydd och din datasäkerhet.

Hurudana personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är uppgifter, på basen av vilka du direkt eller indirekt kan identifieras.

I våra tjänster Metsäverkko och Metsäverkko-mobil samlar vi in personuppgifter, som du ger oss till exempel då du använder vår tjänst, beställer marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev eller annat material av oss eller då du anmäler dig till tillställningar eller deltar i utlottningar. I de flesta fall omfattar de personuppgifter vi samlar in åtminstone namn, adress, e-postadress, språkval uppgifter om skogstillgångar. Inloggning i tjänsterna Metsäverkko och Metsäverkko-mobil kräver stark identifiering med hjälp av Tupas-systemet som definieras av Finans Finland, där man utnyttjar användarens Tupas-identifikation för banktjänster och identifikationen sker med användning av personbeteckning.

I vissa fall kan dina personuppgifter vara insamlade från uppgifter, som har erhållits från andra källor, så som myndigheter, offentliga sökmotorer, branschens nyhetsbrev, sociala medier eller din arbetsgivares webbplats.

Vi använder också cookies i våra tjänster, bl.a. för att skräddarsy det innehåll vi erbjuder. Mera information om cookies får du från länken längst ner på sidan.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att främja skötseln av ärenden med dig och för att erbjuda dig personlig betjäning i de elektroniska kanaler som Metsäliitto Osuuskunta erbjuder sina medlemmar.  Vi utnyttjar också dina personuppgifter för vår affärsverksamhet och utveckling av den tillsammans med dig eller ett företag som du representerar samt för att sända nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och inbjudningar till tillställningar samt andra lagliga syften, som beskrivs noggrannare i den dataskyddsbeskrivning som finns på denna webbplats.

Vi säljer, delar eller överlåter inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock överlåta uppgifter till våra tjänsteleverantörer eller andra leverantörer för produktion av till exempel IT-, marknadsförings-, skogsvårds- eller andra tjänster. Dina personuppgifter får endast användas av sådana bland våra anställda och anställda hos våra tjänsteleverantörer som behöver dem i sitt arbete.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar och du har rätt att få en kopia av dem. Dessutom har du rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och rätt att be oss ta bort dina personuppgifter. I vissa fall kan du också motsätta dig behandling av dina personuppgifter och överföra dina personuppgifter i maskinläsbar form till en annan registeransvarig. Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter eller begär avlägsnande av uppgifterna, kan följden bli den, att vårt samarbetsförhållande inte kan fortsätta som förut. Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar kan göra dataförfrågan helt elektroniskt från och med 7.6.2018 i Metsäverkkos avsnitt om kunduppgifter på adressen www.metsaverkko.fi. Funktionen förutsätter att du loggar in i tjänsten. Du kan också använda dina rättigheter via den kontakblankett som på denna webbplats och leverera den enligt de anvisningar som ges på blanketten. Om du är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter, har du rätt att lämna en anmälan till Finlands dataombudsman.

På denna webbplats hittar du mera information om dataskydd.

Skriv ut den här sidan