Metsäverkko

Osiot

Käyttöehdot: Metsäverkko-mobiili

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT PALVELUAMME

1. YLEISET EHDOT

Metsäverkko-mobiili on Metsä Groupin (jäljempänä ”Metsä Group”) tarjoama mobiilisovellus, jolla metsänomistaja voi tarkastella ja hallita metsäsuunnitelmia ja metsävaratietoja maastossa (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) on Metsä Groupin asiakas ja että hän sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Näissä ehdoissa nimi ”Metsä Group” viittaa Metsä Forest -liiketoiminta-alueeseen. Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Metsä Groupin mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Metsä Groupin tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

2. EI TAKUITA

Metsä Groupin Palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Metsä Groupin palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Metsä Group ei takaa sitä, että palvelu on saatavana keskeytyksettä ja virheettömästi, tai että palveluissa tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Metsä Group ei takaa mahdollisten virheiden korjaamista. Metsä Groupilla on oikeus muuttaa palveluja tai estää niihin pääsy koska tahansa.

3. PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelun avulla Asiakas voi muun muassa: tarkastella metsäsuunnitelmia ja metsävaratietoja maastossa, kuitata metsäsuunnitelman toimenpiteitä tehdyiksi, lähettää viestin omalle metsäasiantuntijalle, lisätä muistiinpanoja ja valokuvia sekä nauhoittaa kuljettuja reittejä GPS:n avulla. Lisäksi kuvioiden puustotietoja voi päivittää Trestima-valokuvaustoiminnon avulla (HUOM! Trestima toimii ainoastaan Android-päätelaitteilla).

Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään Finanssialan Keskusliiton määrittämän Tupas-palvelun avulla ja jossa hyödynnetään Käyttäjän pankin Tupas-tunnistetta. Lisäksi Palvelussa voi tunnistautua matkapuhelinoperaattorin myöntämällä mobiilivarmenteella. Palvelu toimii asennuksen ja metsäsuunnitelmien latauksen jälkeen myös ilman verkkoyhteyttä maastossa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua kenenkään muun henkilön tai henkilöiden puolesta tai eduksi, ilman heidän valtuutustaan.

Palvelun käyttö on maksutonta lukuun ottamatta erikseen valittavalla Trestima–toiminnolla otettuja kuvia. Trestima-toiminnolla voidaan päivittää metsikön puustotiedot valokuvaamalla. Trestima-toiminnon käyttö on hinnoiteltu kuvakohtaisesti: 1,00 €/kpl (alv 0 %). Asiakas hyväksyy, että Trestima-toiminnon käyttömaksun maksamiseen käytetään ensisijaisesti Asiakkaalle mahdollisesti puukaupasta ja metsänhoitopalveluiden tilauksista kertyneitä bonuksia.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Metsä Groupilla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Metsä Groupilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Palveluun antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Asiakkaan tulee antaa Metsä Groupille Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Metsä Groupin pyytämät, tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, omistaa Metsä Group tai sen sopijakumppanit. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Metsä Groupin tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Metsä Group pidättää yksipuolisen oikeuden jäädyttää tai päättää Asiakkaan pääsy Palveluun tai sen osaan, jos Asiakas millään tavoin rikkoo näitä käyttöehtoja. Metsä Group voi lopettaa Palvelun koska tahansa.

Asiakas voi milloin tahansa päättää Palvelun käytön ilmoittamalla siitä Metsäliitto Osuuskunnan jäsenpalveluihin, puh. 010 7770, e-mail: metsaverkko@metsagroup.com. Tällä ei ole vaikutusta kuitenkaan mahdollisiin maksuihin tai muihin korvauksiin, joihin Asiakas on Metsä Groupille sitoutunut ennen Palvelun käytön päättämistä.
Päättyminen ei vaikuta niihin ehtoihin, jotka ovat tarkoitettu säilymään voimassa päättymisestä huolimatta.

4. VASTUUNRAJOITUS

Metsä Group ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että Metsä Groupin Palvelua tai jotakin niihin linkitettyä kohdetta selaillaan tai siihen, että tämän Palvelun sisältöä ei pysty käyttämään, tai Palvelun käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe tai viive tai siihen, että on virus tai linja- tai järjestelmävirhe, vaikka Metsä Groupille tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista.

5. TEKIJÄNOIKEUS JA RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS

Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Metsä Groupille (Copyright Metsä Group, Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finland. All rights reserved).

Kaikenlainen tämän Palvelun sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain Metsä Groupilta etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Metsä Group sallii kuitenkin näiden palvelujen sisällön osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen edellyttäen aina, että (1) kopio tai tuloste sisältää alla olevat tekijänoikeustiedot, (2) kopio tai tuloste tulee ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä kopiota tai tulostetta saateta muuten yleisön saataviin, (3) palvelussa annettua tietoa ei muuteta. Näiden palvelujen sisällön käyttäminen muussa, kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, on kielletty. Palvelun sisällön käyttö edellyttää, että Metsä Groupin mainetta ja liiketoimintaa ei vahingoiteta. Palvelussa käytettyjen kuvien, logojen tai äänien kopioiminen tai jakelu ei ole sallittua ilman Metsä Groupin kirjallista lupaa.

6. TAVARAMERKIT

Kaikki Palvelun sisältämät Metsä Groupin logot, merkit ja symbolit ovat Metsä Groupin omistamia tavaramerkkejä.

7. AINEISTON TOIMITTAMINEN

Mikäli toimitat materiaalia Palvelun välityksellä, huomioithan, että materiaalia ei saa olla luottamuksellista. Materiaalin tulee kuulua sinulle ja/tai sinulla tulee olla oikeus toimittaa se Metsä Groupille. Toimittaessasi materiaalia Palvelun välityksellä, voidaan toimittamaasi materiaalia käyttää siinä määrin kuin on tarpeellista palvelun tarjoamista ja sen teknistä toteuttamista varten. Metsä Group ei kuitenkaan julkista henkilötietojasi aineiston yhteydessä ilman nimenomaista lupaasi, ellemme etukäteen ilmoita siitä tai ellei sovellettava lainsäädäntö siihen velvoita.

8. LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Kaikki palveluista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Suomen lain mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.
Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat näitä palveluja, ota yhteyttä asiakastukeen puhelimitse numerossa 010-7770 tai sähköpostitse osoitteessa metsaverkko@metsagroup.com.

Tulosta tämä sivu